HOÀI THU

 
Giã Biệt
 
Hạ buồn giã biệt - cánh hoa rơi
Người tận chân mây kẻ cuối trời
Nhìn xác phượng hồng lưu luyến nhớ
Ngắm vầng mây tím hững hờ trôi
Lạnh lùng cảnh cũ đâu hình bóng
U uẩn miền xưa chẳng tiếng lời
Ta gọi trăng về trăng khuất nẽo
Ai cùng đồng điệu để vui chơi.
  Trở lại chuyên mục của : Hoài Thu