HOÀI THUMột Thoáng


              Một thoáng người về thăm phố Ninh
           Sông Dinh hoa lá ngát hương tình
Vườn thơ e ấp hồn thi khách
     Bến hạ đong đầy nắng thuỷ tinh
            Lưu luyến bóng hình vương lối nhỏ
Ưu tư nỗi nhớ ngấn mi xinh
     Dường như trong gió lời ru khẽ
             Giữ mãi cho nhau...thuở chúng mình


 
  Trở lại chuyên mục của : Hoài Thu