HOÀI THU
 

Mưa Đông

Ngoài kia gió lạnh chuyển vào đông
Tí tách giọt mưa chạnh cõi lòng
Nỗi nhớ giăng đầy đêm tĩnh mịch
Sợi buồn phủ kín khoảng mênh mông
Khung trời kỷ niệm nào phai nhạt
Hình bóng người xưa mãi đợi trông
Cảnh cũ còn đây sao nỡ vội ...
Cuốn bay chiếc lá thả trôi dòng


 
  Trở lại chuyên mục của : Hoài Thu