HOÀI THU


Nhuần Thắm Hiên Đời

Buồn , vui phú quí ta cùng bạn
Giả, thật an nhiên cảnh với đời
Lưu Nguyễn trần gian đâu được thế
Hằng Nga cõi mộng cũng vừa thôi
Tâm giao một kiếp tình chưa trọn
Hội ngộ đôi lần nghĩa chẳng vơi
Ảo ảnh mơ hồ thêm vướng rối
Chân như nhuần thắm đã vui rồi . 


Giã Biệt

Hạ buồn giã biệt - cánh hoa rơi
Người tận chân mây kẻ cuối trời
Nhìn xác phượng hồng lưu luyến nhớ
Ngắm vầng mây tím hững hờ trôi
Lạnh lùng cảnh cũ đâu hình bóng
U uẩn miền xưa chẳng tiếng lời
Ta gọi trăng về trăng khuất nẻo
Ai cùng đồng điệu để vui chơi.


 
  Trở lại chuyên mục của : Hoài Thu