HOÀI THU
 
Thương Hoài Kỷ Niệm


Cánh phượng cuối mùa lác đác rơi,
Thu vàng khẽ vọng tiếng ru hời
Xưa bay tà áo màu trong trắng
Nay đón bóng chiều khúc nhặt lơi
Ánh mắt học trò thương thuở ấy
Vòng tay bè bạn nhớ người ơi!
Xa rồi bến hạ lòng ray rức
Kỷ niệm nào quên giữa biển đời.
  Trở lại chuyên mục của : Hoài Thu