HOÀI THU


Tiễn Hạ
 
Ai nhặt giùm tôi cánh phượng rơi,
Thu vàng hiu hắt kín khung trời
Một vầng mây ấm đâu còn nữa
Mấy khúc nhạc êm cũng đã thôi
Cánh nhạn bay về miền cổ tích
Hồn thơ trở lại chốn miên côi
Vườn xưa hãy khép vào quên lãng
Tiễn hạ trăng buồn lặng lẽ trôi.

Thương Hoài Kỷ Niệm

 
Cánh phượng cuối mùa lác đác rơi,
Thu vàng khẽ vọng tiếng ru hời
Xưa bay tà áo màu trong trắng
Nay đón bóng chiều khúc nhặt lơi
Ánh mắt học trò thương thuở ấy
Vòng tay bè bạn nhớ người ơi!
Xa rồi bến hẹn lòng ray rức
Kỷ niệm nào quên giữa biển đời.

  Trở lại chuyên mục của : Hoài Thu