HOÀI THU

 
Tưởng Niệm
 
Ngày mai đám giỗ tưởng về cha
Ký ức trong con chẳng nhạt nhoà
Gian khổ một thời nuôi bọn trẻ
Nhọc nhằn mấy thuở gánh can qua
Công ơn to lớn ghi tâm khảm
Nghĩa cử cao dày rạng khúc ca
Thắp nén nhang thơm lòng khấn nguyện
Sinh thành tạc dạ chẳng phôi pha.

Thu Phai

 
Đông về thương quá nét thu phai
Quạnh quẽ vườn xưa vắng dấu hài
Lưu luyến cánh chim về tổ ấm
Ngại ngần lữ khách đón sương mai
Lam chiều làn khói vương hồn mắt
Tím sắc cây đời nhớ bóng ai
Kỷ niệm chất đầy thêm buốt giá
Cầu hồng hẹn ước đón xuân lai.

 

  Trở lại chuyên mục của : Hoài Thu