HOÀNG ANH 79
 

Thanh Thản
 

 

Gởi gió mây bay mộng thấp hèn
Độc hành ta bước chẳng bon chen
Cơm ngày một buổi vừa no dạ
Áo vải thô sơ mặc đã quen
Tăng trưởng điều lành đời tự tại
Rời xa ác pháp ngự đài sen
Tám đường chân chánh Phật in dấu
Thắp sáng lên tâm một ngọn đèn !

 
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Anh 79