KHA TIỆM LY
 

1. Hai Dáng Xuân
 

Một nửa xuân vui, một nửa sầu,
Nửa lòng hớn hở, nửa lòng đau.
Rượu khui lốp bốp trong bàn tiệc,
Chiếu  đắp co ro dưới dạ cầu!
Hoa pháo nổ  bung trời rực rỡ,
Ý xuân cười nhạt hẻm âm u!
Đàn trâu buồn bã nằm nhơi cỏ,
Con én tung mình liệng thấp, cao! 


 
2. Vòng Vinh Nhục

 
Tóc gội mưa dầu nhợt nhạt phai,
Mấy phen úa lá, tả tơi đài.
Trường đời lố nhố tranh cao thấp,
Đường thế chông chênh bước ngắn dài!
Nếm lợi, lưỡi tê mùi khổ ải,
Cầu danh, mắt cạn lệ trần ai!
Sượng sùng son phấn bôi lên mặt,
Nửa vẽ vai bi, nửa vẽ hài! 


 
3. Vô Thường
 
 
Cuồn cuộn trùng dương sóng trắng phau, 
Ai ngờ thoắt bỗng hóa nương dâu! (*) 
Vào xuân nào nghĩ hoa tơi cánh,
Chợp mắt thì ra tóc đổi màu! 
Nặng miếng đỉnh chung trơ mặt lạnh,
Khàn câu vinh nhục nén lòng đau!
Hết duyên, vạn vật như bèo sóng,
Thương bấy người tranh bước thấp, cao!

 
4. Uống Rượu Đời

 

Một chén rượu đời, cũng đủ say, 
Ngất ngây ba vạn  với bao ngày! 
Nếm mùi danh lợi cay xè  lưỡi, 
Gắp miếng đỉnh chung mệt lã tay! 
Đường thế trót đi, chông chếnh quá, 
Men đời lỡ nhấp ngậm ngùi thay! 
Mịch La dòng chảy bên trong, đục, 
Đã nói cho người chuyện tỉnh, say!  


 
5. Lệnh Hồ Xung
 
(Cảm đề TIẾU NGẠO GIANG HỒ ) 

                             
Chưa mỏi vó câu vạn dặm dài,
Lòng riêng nào dễ sớm phôi phai.
Bẽ bàng tình hận Hoa Sơn Đỉnh,
Dang dở ân cừu Hắc Mộc Nhai!
Bình cạn hơi men, chưa chuếnh choáng,
Phấn phai màu má, vẫn thơ ngây?
Sông hồ một kiếm không nghiêng ngả,
Vương chút môi hồng ngất ngưởng say!


 
6.Biệt Ly
 

Sỏi đá xa rồi cũng nhớ nhau,
Sông buồn ai khéo vét thêm sâu?
Một làn má phấn bao mùi nhớ,
Nửa sóng thu ba mấy cuộc sầu!
Nắng hạ vừa nhom hoa phượng thắm,
Cây rừng vội thúc tiếng ve đau!
Em về mang cả hồn ta đó,
Còn để làm chi mấy hạt châu?


Kha Tiệm Ly
  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly