KHA TIỆM LY


Đêm Nghe Dạ Cổ Hoài Lang
 
Theo gió đàn ai réo rắt sang
Nghe chừng bài Dạ Cổ Hoài Lang
Yên cương vạn dậm chàng tung vó
Gốc liễu trăm năm thiếp đợi chàng
Bầu lắng tiếng “hò” đành rụng rún
Chim nghe nhịp “cống” vội ra ràng
Bâng khuâng khách lắng hồn trăng cũ
Tiếng trống cầm canh điểm nhặt khoan.

  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly