KHA TIỆM LY


Gác Chèo
(Nhân Ngày Nhà Giáo)
 
Cứ mỗi lần nghe tiếng trống trường
Bồi hồi sao nhớ nhớ thương thương
Tấc lòng yêu trẻ, vai oằn gánh
Bụi phấn vương đầu, tóc nhuộm sương
Sách vở ngậm ngùi nằm một xó
Học trò thân thiết dạt mười phương
Lái đò nào kể công đưa đón,
Ai nhớ ai quên, mặc thế thường!

  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly