KHA TIỆM LY
 

Gửi Buồn Cuối Năm

Thác đổ ầm ầm tận núi xanh
Còn đau mình đá ở ven gành
Đã không tuốt kiếm xoay thời thế
Mà lại mua quyền bán lợi danh?
Ruột chín khúc đau đường chín đoạn,
Rượu năm bầu nhỏ lệ năm canh!
Biển khơi trào hận đang cao sóng
Bốn hướng anh hùng lại vắng tanh!


  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly