KHA TIỆM LY
 

Ngẫm

Gần hết đời, chưa hết cuộc chơi,
Tranh danh đoạt lợi xót xa người.
Bởi trò xưng tụng chưa bừng mắt,
Nên chén tạc thù vẫn ngọt môi.
Đã biết ôm đầu than trắng tóc,
Can chi đưa mặt phết dày vôi!
Trường giang xuôi ngược người lên xuống
Sao chỉ mình ta thấy lạc loài!

(Tịnh xá Ngọc Duyên, Long Xuyên)

  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly