KHA TIỆM LY

 

Nguyễn Đình Chiểu
 

Tàu giặc khói mờ mịt biển đông,
Dao ai cắt ruột chẳng đau lòng! 
Câu thơ Cần Giuộc sầu ba tỉnh,
Giọt máu Ba Tri đỏ chín dòng! *
Bút thép chẳng kiêng phường ác tặc
Lòng son nào sợ súng thần công!
Mắt đui, vẫn thấy đường vinh nhục,
Mắt sáng, mà đem bán núi sông!

* chín dòng Cửu Long


  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly