KHA TIỆM LY
 
 
Nhớ Vợ
 

Mấy chục năm rồi mới ngỡ đây,

Đèn khuya dầu cạn lại châm đầy.

Áo mang kỉ niệm hơi còn ấm,

Ảnh phủ thời gian má vẫn hây!

Nửa kiếp vắng mình, bao nỗi nhớ,

Suốt đêm cùng rượu, mấy cơn say?

Bỗng thèm môi mọng em mồi thuốc,

Lặng lẽ trên bàn hương khói bay!
 

Nhớ Vợ(2)
 

Trăng đâu lạc bước ngó qua song,

Thấy chỉ mình ta, có thẹn thùng?

Đâu phải lò hương xưa nhợt nhạt,

Mà sao hơi gió lạnh vô cùng!

Gối phai mùi tóc, không phai nhớ,

Áo thiếu hơi em, chẳng thiếu nồng!

Úp mặt, ngỡ ngàng măn vú gối,

Bên ngoài trời đã dợm sang đông.


 


  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly