KHA TIỆM LY


Tâm Sự
 
Trăm năm bên lở ngóng bên bồi
Mà nước dòng sâu cứ lặng trôi!
Muối mặn vẫn mang tình nghĩa biển
Non xanh nào nhạt sắc mây trời.
Đệ huynh bốn biển còn chưa thỏa,
Sĩ khí một bầu há để vơi!
Cung kiếm chẳng theo cùng vó ngựa,
Nên đem thi phú trả ơn đời.
  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly