KHA TIỆM LY

 

Vua DUY TÂN
 

Tuổi trẻ oằn vai gánh nước non,
Phong ba vùi dập chí đâu sờn
Xích xiềng bộc phát lê dân hận
Xương máu bùng khơi tổ quốc hồn.
Chớ trách anh hùng rơi bảo kiếm,
Mà xem khí tiết dậy càn khôn! 
Thắng thua, vinh nhục, nhưng trang sử,
Vẫn biết đâu là một vết son.

 


  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly