LA THỤY
 

Chiều
 
Chiều buông nhè nhẹ thoảng hồn say
Chiều gợn bâng khuâng toả mộng này
Chiều đến ươm xanh tình hạ ấy
Chiều đi dệt biếc ý thu đây
Chiều gieo nỗi nhớ tràn ly đắng
Chiều rót niềm thương đẫm chén cay
Chiều xuống - hồn hoa rưng giọt lệ
Chiều về chếnh choáng rượu nồng say.
  Trở lại chuyên mục của : La Thụy