Cuối Năm

La Thụy

 Năm tàn tháng tận buốt chiều đông,
 Bấc biển trêu ngươi bợt má hồng
 Sóng vỗ đầu ghềnh tung mỏm đá
 Mây đùn cuối bãi phủ tầng không
 Đào mai e ấp xuân dần đến!
Thơ nhạc dặt dìu tết chắc mong?
 Đếm tuổi thì ra gần sáu chục
Ừ, nghe cháu gọi... đã thành ông.
  Trở lại chuyên mục của : La Thụy