LA THỤY

 
Liêu Trai Cảm Tác
“Cô vọng ngôn chi, cô thính chi”
               (Vương Ngư Dương)   
 
                                             
Chiêu niệm hồn hoa chờ hiển linh 
Hay là em hát khúc vong tình
Trăng xưa tròn khuyết trời còn thắm?
Hạc cũ tụ tan đất có xinh!
Một phút tâm đầu mơ dáng bướm 
Ngàn năm ý hợp mộng hình tinh
Sao khuya chếch bóng soi hoài vọng
Lãng đãng vàng gieo rợn nét trinh.
 
 
             
  Trở lại chuyên mục của : La Thụy