La Thụy

 
Mênh Mang Xuân Rằm
 
      Rằm giêng vằng vặc ánh tơ ngần 
      Lấp loáng đào mai óng sắc xuân
             Suối nhạc du dương nâng cánh mộng
        Sóng thơ dào dạt dậy thuyền trăng
Tình đời thao thiết ngân se sẽ
                Hồn biển bâng khuâng vọng khẽ khàng
   Thi tứ trào tuôn dần lắng đọng
         Đất trời giao cảm đẫm mênh mang

                                         
  Trở lại chuyên mục của : La Thụy