LA THỤY


Nhàn Ca 1

Thoáng chốc đầy vơi bóng nguyệt già
Thu tàn đông tạ ánh xuân qua
Gõ bồn Trang Tử mơ hồ điệp
Vờn gậy Xích Tùng mộng tố nga
Chuốc chén lung linh trời ảo diệu
Gieo vần sóng sánh đất giao hòa
Ung dung tự tại cười khinh khoái
Hào sảng ngân vang khúc tráng ca
                     
                                

Nhàn Ca 2

Nhàn tản tiêu dao với tháng năm
Chừng thiên kỷ hết có bao lăm
Thảnh thơi trăng gió thơ bay bổng
Man mác trời mây nhạc lắng trầm
Múa gậy đầu non bừng tráng khí
Trổi tiêu cuối sóng dậy hài âm
Thong dong nâng chén tràn xuân ý
Thế sự đùa chơi há lẽ nhàm

  Trở lại chuyên mục của : La Thụy