La Thụy

 
Nỗi Niềm Cô Phụ

 Dõi bóng lang quân đã biệt ngàn
Ôm niềm nhung nhớ héo dung nhan
Chàng nơi âm cảnh mờ sương khói
Thiếp chốn phù sinh vịn xóm làng
Tứ đức sắt son cam khổ nhọc
Tam tòng chung thủy chịu tân toan
Chiều xuân đếm tuổi soi màu tóc
Hoài vọng tri âm dạo khúc đàn


 
  Trở lại chuyên mục của : La Thụy