LA THỤY

 
Phiêu Bồng
 
Nhàn tản tiêu dao với tháng năm
Chừng thiên kỷ hết có bao lăm
Thảnh thơi trăng gió thơ bay bổng
Man mác trời mây nhạc lắng trầm
Múa gậy đầu non bừng tráng khí
Trổi tiêu cuối sóng dậy hài âm
Thong dong nâng chén tràn xuân ý
Thế sự đùa chơi há lẽ nhàm
  Trở lại chuyên mục của : La Thụy