LA THỤY

Vọng Cố Hương
 
            Mây trời dõi bóng dạ nao nao
            Hồi ức miên man cuộn sóng trào
            Quảng Trị đường xưa ươm kỷ niệm
            La Gi phố mới vắng tâm giao.
            Ly hương khắc khoải thương mưa Bấc
            Biệt xứ bâng khuâng nhớ gió Lào
            Trở gối chập chờn chao cánh mộng
            Vọng về quê cũ dấu yêu trao.       
  Trở lại chuyên mục của : La Thụy