LÊ ĐĂNG MÀNH
 

 1. Xuân Độc Hành

Nào tham đắm giữa triền tam độc
Chẳng thiết chìm trong ngõ lục trần


NÀO có bao giờ tắt lửa xuân
THAM chi cho lạnh buổi đông tàn
ĐẮM ngoài cương tỏa chăm hào khí
GIỮA mộng hải hồ dưỡng sắc thân
TRIỀN viện công hầu đừng thắc thỏm
TAM phòng khanh tướng chớ lần khân

Chẳng thiết chìm trong ngõ lục trần.

Lê Đăng Mành
 

LA THỤY

2. Mênh Mang Xuân Rằm

 Rằm giêng vằng vặc ánh tơ ngần 
 Lấp loáng đào mai óng sắc xuân
Suối nhạc du dương nâng cánh mộng
 Sóng thơ dào dạt dậy thuyền trăng
Tình đời thao thiết ngân se sẽ
Hồn biển bâng khuâng vọng khẽ khàng

Thi tứ trào tuôn dần lắng đọng
Đất trời giao cảm đẫm mênh mang

 

 3. Chào Xuân

Buốt lạnh tàn đông rồi cũng qua
Khoan thai xuân đến ấm bao nhà
Bâng khuâng nắng mới lừng hương tết
Biêng biếc chồi xanh thắm sắc hoa
Danh lợi: chán chê vòng tục lụy!
Rượu thơ: ngây ngất thú yên hà!
Thả hồn bay bổng cùng trăng nước
Hào sảng hát vang khúc túy ca.


4.Tân Niên Khai BútNâng chén hòa vui ấm giọng ca
Ý tình thao thiết bút thêu hoa
Mai e ấp nụ ươm vàng nắng
Sen khẽ khàng hương ủ đượm trà.
Bấc lạnh nỗi niềm đông tận nhỉ!
Rượu nồng sắc vị xuân khai a!
Lâng lâng thi tứ tươm trào giọt
Cánh mộng dần bay vào thẳm xa.

 
La Thụy
  Trở lại chuyên mục của : La Thụy