LAN TRẦN

 
Ngắm!
 
Ngồi buồn lặng lẽ ngắm nhân gian
Sướng khổ hèn sang thật phũ phàng 
PHƯỚC BẤT TRÙNG LAI người đâu sớt 
HỌA VÔ ĐƠN CHÍ biết ai san
Khi giàu bằng hữu đều thân thiết 
Lúc khó bạn thân cũng chẳng màng 
Rủng rỉnh bạc tiền câu chót lưỡi 
Lầm than mới biết đá hay vàng !
 
04/08/2018
 
Cạn Chén Ly Bôi!
 
Quạnh quẽ mình ta buổi tiệc tàn 
Chơi vơi lạc lõng giữa nhân gian
Nghe chừng vụn vỡ lòng đau thắt 
Thấy những tan hoang dạ bẽ bàng 
Cứ ngỡ tri âm hồn mộng tưởng
Đâu ngờ tri kỷ giấc mơ hoang
Thói đời bạc bẽo nào ai biết 
Cạn chén ly bôi quá ngỡ ngàng!
 
 19/07/2018
  Trở lại chuyên mục của : Lan Trần