LÊ ĐĂNG MÀNH

Bóng Hạc Chiều
 (Liên hoàn)

Ngất ngưởng thung thăng bóng hạc chiều
Mặc đời lưới chụp cảnh đìu hiu
Đêm thanh nhàn nhã soi màn nguyệt
khuya vắng âm thầm đợi tiếng tiêu
Danh lợi chưa hề khom láo nháo
Công hầu cũng chẳng cúi liêu xiêu
An nhiên thường trú đùa cô quạnh
Huơ gậy ra ngoài thuở mộng yêu
 
Huơ gậy ra ngoài thuở mộng yêu
Lềnh bềnh mây nước dẫu trời xiêu
Tình thư giũ kín nguyên tờ lá*
Nét chữ ghim hờ ngọn bút tiêu
Dạo vạt yên hà còn lớt phớt
Chơi triền tang hải cứ hiu hiu
Mực nghiên tịch mặc ngừng trăn trở
Ngất ngưởng thung thăng bóng hạc chiều!

 
* Tình thư một bức phong còn kín- Nguyễn Trãi
 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Mành