LÊ ĐĂNG MÀNH


Rượu Chiều
“NĐT”

Tan ngày dế bật tiễn hoàng hôn
Lặng lẽ u hoài khúc nỉ non
Mái cũ dìu mây sầu cổ độ
Thềm xưa ngậm khói tủi tang bồng
Gìn trong kỷ niệm mà nhung nhớ
Khắc giữa can trường để đợi trông
Những tưởng nghiêng bầu chia hớp rượu
Cho chiều sưởi ấm cuộc hàn ôn

Lưu Bút Hạ!

Thưa thớt khung trời cánh én chao
Mùa đi cành đượm lá mai đào
Thanh tao sen thả màu huyền diệu
Khắc khoải cuốc chìa phách khổ đau
Chiều bủa mơ màng hồn khói sóng
Sáng giăng phơi phới ngọn nam Lào
Ve cầm khúc nhạc thời xa vắng
Phượng ứa sắc buồn vẫy bút trao!
  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Mành