LÊ ĐĂNG MÀNH
 

Tuế Hàn Tam Hữu

Tùng

Chon von thường trụ cũng an nhàn
Rét buốt vững vàng mặc gió chan
Cùng hạc cưu mang làn tuyết đọng
Với nai chia sẻ vóc sương tràn
Bên ghềnh chứng kiến dòng thay đổi
Giữa thác trông chừng cảnh hợp tan
Khí tiết hồn tùng thơm vạn thuở
Hạo nhiên cành lá vuốt cung đàn!

Trúc

Hạo nhiên cành lá vuốt cung đàn
Thân hóa sáo diều ngày dợm tan
Chẳng ngại đất cằn vùng nước đọng
Không tham cát mịn vũng bùn tràn 
Bốn mùa lỏng khỏng dù mưa quất
Năm tháng lều khều dẫu gió chan
Xuôi ngược thung thăng về dưới trướng
Trúc đây quân tử sống thanh bần!

Mai

Chăm thần nuôi tánh giữa cơn đông
Mặc kệ ra vào nghiệp bão giông *
Thanh thản cây chưng nòi khí phách
Ung dung đài kết giống tông môn
Gió lùa tình nhụy càng tinh bạch
Mưa xối hạnh hoa mãi mặn nồng
Viên mãn nõn nà khai sắc biếc
Thanh nhàn Mai đợi sấm càn khôn


*Tục ngữ:Tháng mười dông rạp
Tháng chạp dông ra!


  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Mành