LÊ PHƯƠNG CHÂU
 

Buổi Sáng Cuối Năm

Nghe khúc nhạc xưa chợt thấy mình
Lá rơi ngõ vắng lạnh hư thinh
Đào viên phong nhụy thiên niên kỷ
Duyên nghiệp giang hồ hương trúc hiên
Giũ áo hữu tình neo bến lạnh
Vén mây hư ảo đón bình minh
Thượng huyển tỏ rạng vui trà đạo
Một giấc nam kha ấm nghĩa tình.


 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu