Mộng  Bình  Thường

Lê Phương Châu

 
Thời tiết cuối đông cảnh dị thường,
Trăm năm sóng gợn bến hiền lương
Xoay mình lưng tựa bờ lan nhã
Chớp mắt đêm trùm đỉnh dạ hương
Mây ráng, trăng ngà soi am trúc
Hoa vàng, cỏ lạ đượm mù sương
Bản nguyên thanh tịnh còn chi buộc

Vạn thuở trần ai - khúc nguyệt đường.
  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu