LÊ PHƯƠNG CHÂUPhương Nao!

Ta biết tìm em ở hướng nào,
Si tình say mộng ngỡ chiêm bao
Mưa rơi gác vắng trăng mờ khuất
Bến ngủ thuyền khua sóng gợn chao
Thấp thoáng ai qua choàng lụa tím
Chạnh lòng kẻ ở ngóng trời sao
Đông tây Nam bắc phương em đó
Tứ phía tên em thật ngọt ngào!
  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu