LÊ PHƯƠNG CHÂU
 

Sóng Nguồn

Ta lại rời thuyền xa biển khơi
Lên cao xuống thấp gập ghềnh trôi
Rèm thưa rụng bóng chiều tương ngộ
Cảnh vắng nghiêng mình sao đổi ngôi
Ai kẻ đa tình say điệu múa
Ta người phương lạ thắp đèn soi
Gió hiu hiu thổi hoàng oanh hót
Non biếc trùng dương gửi đất trời.


Bước Lãng Du

Ta lại nhìn trời mây gió lay
Tàn đông tan tuyết đón xuân lai
Dấu xưa viễn khách say vầng nguyệt
Chiều vắng phong lan ngát hải đài
Hiu hắt bước trần khua lãng đãng
Lạc loài rừng trúc dạo khoan thai
Ai về quán trọ chờ phương hẹn
Bó gối nhìn ai thở ngắn dài!
  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu