LÊ PHƯƠNG CHÂU
 

Thuyền Nan

Thuyền không về đậu bến nhân gian
Ánh nửa vầng trăng lấp lánh nan
Nhìn bóng tà huy phai sóng lặng
Khơi nguồn mai trúc ấm chiều vang
Mây bay đỉnh núi hoài sương tạnh
Nắng xế chiều đông vọng giá tan
Đẩy giấc truân chuyên về viễn xứ
Ngã nhân thanh thản chẳng sầu toan!
  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu