MẶC PHƯƠNG TỬ
 

Buổi Tàn Đông
                     
 
Trắng đục ngàn sương ngọn gió bồng
Xa trông chiều quạnh buổi tàn đông
Tiết thời thoáng đã đùa mây bạc
Ngày tháng chừng đang kết nụ hồng
Đã biết cành trơ chờ nẩy lộc
Mới hay mai lạnh để thơm bông
Bên trời lãng đãng tình hoa cỏ
Thì đấy, hương xuân giữa vạn lòng.!
 
                           Louisiana, 12.01.2015,
                         
 
  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử