MẶC PHƯƠNG TỬ

Buồn Trong Ngõ Phượng
Được tin nhà thơ M. Hồ qua đòi

 

Chiều nay mây trắng về phương cũ
Dệt mấy vần thơ gởi cố nhân.

 

Vừa mới hôm nao những sớm chiều
Chén trà tâm sự chốn cô liêu
Tiếng thơ đã vắng lời Quang Trí 
Tơ phím còn vương nhịp sóng Kiều 
Dị Ngộ, men lên buồn lệ đọng
Minh Hồ, sầu rụng bến hương yêu.
Chao ôi, ngõ Phượng hay chăng nhỉ !
Ta một Phương trời, Thu hắt hiu.

New Orleans, 8.7.2016.


  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử