MẶC PHƯƠNG TỬ


Cho Mùa Thu Cũ
 
 
Mới hôm nào đó... lá vàng rơi
Nay tiếng thu xưa lại đến rồi!
Dãy bạc lưng trời sương gối mộng
Chiều xanh đáy nước nắng nghiêng đồi.
Thoáng nghe hồn đá đìu hiu quạnh,
Chừng thấy mây ngàn lãng đãng trôi.
Ta gởi câu thơ theo cánh nhạn
Cho mùa hoa lệ, dẫu xa xôi!
  
South Dakota (USA ), tháng 9. 2017
  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử