MẶC PHƯƠNG TỬ


Còn Ngân Lệ Sử
 
Từ lúc quê mình thôi lửa đạn
Xanh mùa thương nhớ, buổi  sầu tan
Chao ôi, mấy lượt lời non nước
Vẫn thế, bao phen chuyện đá vàng!
Dòng mộng đã theo trời viễn mộng
Non ngàn còn lạnh dấu sương ngàn
Ai hay giữa chốn hồn hoa cỏ
Lệ sử còn ngân những điệu đàn!
 
Những điệu đàn xưa ai có hay
Rơi từng nhịp xuống nước non nầy
Hư danh đã luỵ cùng dâu bể
Lòng thật còn thơm với cỏ cây
Mắt rộng vẫn xanh tình hạt bụi
Đời hoang nên tím giọt đài mây
Dẫu trăm năm nữa, ngàn năm nữa...
Hùng sử quê hương đẹp tháng ngày.
 
      South Dakota, tháng 4.2018.
  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử