MẶC PHƯƠNG TỬ


Hương Cố Hương
  
Người chốn phương trời, ta một  phương
Từ khi đôi ngã bước đôi đường
Cánh chim vạn dặm mờ nhân ảnh
Đất khách muôn trùng lạnh gió sương
Sầu rụng đêm tàn đêm mộng ảo
Trăng lên đỉnh ngự trăng canh trường
Nhưng còn riêng mảnh tình xuân trước (*)
Với túi thơ đời hương cố hương.
 
                                    South Dakota, tháng 4.2018.                          
                             

(*) Gặp lại người năm xưa sau hơn 20 năm.
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử