MẶC PHƯƠNG TỬ


Muôn Ngã ĐI-VỀ
Tặng : Lê Đăng Mành, Kha Tiệm Ly, Nhã My,
           Ca Dao cùng quý thi hữu thơ Đường

 
 
Dâu bể đôi bờ đường thế nhân
Lãng du chừ, trót cuộc phong trần!
Thuyền về bụi vẳng chiều sương rụng
Trăng lạnh non ngàn lệ đá ngân.
Người thấy bâng khuâng trăm cánh mộng
Ta nghe xao xác một mùa xuân.
Mới hay đời vẫn mênh mông quá... !
Muôn ngã đi-về một vết chân.
 

 South Dakota, tháng 3 2019


 
  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử