MẶC PHƯƠNG TỬ
 
 

Như Nối Vần Xuân
Thân tặng các bạn thơ Đường

 

Người một phương trời, ta viễn phương
Xa nhau chưa cạn chén Hồ Trường 
Nước mây hiu hắt nhòa nhân ảnh
Hoa lá mơ màng mộng khói sương.
Trăng gối đầu non về Hiệp Phố 
Mây nghiêng lối cỏ lạnh rêu tường
Mấy mùa xuôi ngược bao ga trạm
Là mấy mùa hương, nhớ cố hương !

 

Là mấy mùa hương bước hải hồ
Con thuyền thơ ghé bến vi lô
Đàn buồn gõ nhịp men sầu rụng
Trăng lạnh lùng chen sương khói mờ
Áo bạc chưa phai hồn lữ thứ
Vai gầy còn đợi bước tung hô
Mai đây nắng mới lên vườn cũ
Ta nối vần xuân rực bến chờ.!


  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử