MẶC PHƯƠNG TỬ

 

Quán Trọ Đời Khuya

 
Đêm nay mưa gió lạnh đìu hiu
Phố cũ còn hương vạt nắng chiều.
Từ thuở vàng xuân trời viễn xứ
Và khi đỏ mộng cánh cô liêu.
Trái sầu rụng xuống cung đàn nguyệt
 Nỗi nhớ buồn lên giọt lệ Kiều.
Quán trọ đời khuya tình dặm khách
Hồn thơ man mác biết bao nhiêu.
 
                                                   Saigon 1993.
  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử