MẶC PHƯƠNG TỬ
 

Tiếng Đàn Gieo
 
Một tiếng đàn gieo tự bấy nay
Vẫn rơi nhịp xuống thế gian nầy.
Non sầu đá dựng tình sương khói
Sông vắng chiều nghiêng mộng nước mây.
Ý thoáng, chưa phai mùa dĩ vãng
Đêm tàn, còn thức mộng tương lai.
Tà dương bóng ngả hồn cô tịch,
Thế sự miên man chuyện tháng ngày...
 
Chuyện tháng ngày qua, ý những đâu
Bao phen đời lắm nỗi cơ cầu !
Áo cơm đắp đổi tình nhân thế,
Danh lợi tan tành mộng vó câu.
Sương rụng mới hay vầng nguyệt lạnh
Đàn buồn đâu biết phím cung sầu !
Dẫu trăm năm nữa, ngàn năm nữa,
Đạo-Nghĩa nào phai nghĩa nhiệm mầu.
 
  South Dakota (USA), tháng 5/2020.

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử