MẶC PHƯƠNG TỬ


Tình Thơ Thưở Ấy
Gởi cô Hương Thu
Và những bạn thơ thập niên 1990
 
Ba mấy năm còn duyên với thơ
Niềm vui hội ngộ đến bao giờ !?
Hôm nào vần điệu theo dòng mộng,
Nay lúc cung đàn chùn phím tơ.
Dâu bể, đã đành muôn sự thế,
Nhục vinh, thôi cũng một con cờ.
Tháng năm dù đã... mai sau nữa,
Một trái tim đời đẹp ước mơ.!
 
Đẹp ước mơ đời, ngày tháng qua
Hợp tan, dù đã mấy phôi pha !
Những phen xuôi ngược đường nhân thế,
Bao thuở lênh đênh mộng hải hà.
Đối bóng đêm sương mùa gió loạn,
Dạo cung đàn nguyệt dưới trăng tà.
Ai hay giữa bến bờ nhân ảnh,
Còn cả tình thơ, cả với ta .
South Dakota, hè 2021.

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử