MẶC PHƯƠNG TỬ
 
 
 
Trăng Nhớ Vườn Xưa (*)
 
Trăng nhớ vườn xưa, ta nhớ người
Một mùa thu cũ lạnh lùng trôi.!
Bút còn đọng mực mơ lòng giấy,
Đàn vẫn so giây vắng phím đời.
Dâu bể đã đành dâu bể vậy,
Hợp tan dù phải hợp tan thôi!
Bao giờ bạn nhỉ, vui tao ngộ ?
Tiếp đoạn thơ đang lỡ vận rồi .
 
Lỡ vận, còn nhau một hướng trời
Khi mùa thu đến lá thu rơi.
Não nùng tiếng vạc bờ sương lạnh,
Man mác hồn đêm giấc mộng hời.
Ánh mắt thời gian lòng lặng lặng,
Dòng đời năm tháng nước trôi trôi.
Con thuyền bến cũ tình thu ấy...,
Trăng sáng vườn xưa, ta nhớ người.
                                                       

  (*) Thân tặng anh Lộng Chương, Quí thi hữu Lan Đình, cùng quí thi hữu đã từng gặp gỡ.
 

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử