MẶC PHƯƠNG TỬ
 
 
Vượt Ngàn
 
Từng bước sen thơm cả vạn lòng
Bốn mùa sừng sững rợp trời thông
Mây nghiêng bến mộng rưng sương bạc
Trăng sáng thiền viên vắng bụi hồng.
Mấy dặm quan hà muôn sóng mắt
Đôi bờ nhân ảnh một dòng sông.
Tiếng chuông rụng xuống mùa hoan lạc,
Tung cánh chim ngàn điểm dặm không.
 
Trả Giấc Sầu Khuya
 
Bến bờ hoa cỏ mấy mùa hương
Trả giấc sầu khuya cuộc viễn trường
Dong ruỗi để đời say khuớt mộng
Luân trầm cho kẻ lạc mơ đường.
Người dừng - bóng cũng dừng chân bước
Sương tịnh - rêu thôi bám dấu tuờng.
Đêm gối đầu trăng nghe lá thức,
Trời xuân bát ngát, ý xuân thường!
Atlanta, 11.03.2016.
 
  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử