MAI QUANG

Cám Ơn Nếp Dung Biếu Khổ Qua

Mướp đắng vui trồng chỉ đẹp chơi,
Nào  ngờ kết quả đến dư mươi!
Bạn đem biếu bạn đầy trân quí
Tôi gởi về ông chút cảm vời!
Một bát canh suông, tình chất ngất
Đôi dòng bút nhạt, lệ chùng rơi!
Nhớ cùng nhau thuở điêu linh đó
Cái khổ qua rồi cụ Nếp ơi!

Bài họa :Ở Đây.
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang