MAI QUANG


Cầu Chóng Qua
-Ghi lại năm Đinh Dậu (2017), Ninh Hòa- Khánh Hòa bị bão “Damrey”,
-Và để kính tặng thầy trụ trì Thích Thánh Vương.

 
Năm Dậu, Ninh Hòa quá tả tưa,
Con Voi (1) gầm rống: bão và mưa
Nóc chùa chánh điện trống toác hoác
Vách bếp nhà dân mặc gió đừa (2)
Chẳng phải “Lánh Không” (3) mà “lấy Có” (4)
Kính vì Tam Bảo mới “Tuân Thừa” (5)
Cầu xin nghiệp chướng tiêu ma sớm
Rực nét son vàng dấu tích xưa! (6)Ghi chú 
 (1) “Bão Damrey (Việt Nam: Cơn bão số 12) là một cơn bão nhiệt đới, trong mùa bão ở Thái Bình Dương năm 2017”. Từ "Damrey" trong tiếng Khmer nghĩa là "con voi" (Wikipedia).
(2) Đùa đẩy đi
(3) Chơi chữ lái  tên Chùa “Khánh Long”
(4) Chữ địa phương Ninh Hòa “làm lấy có”, “làm lấy được” “làm lấy lệ”.
(5) Chùa tọa lạc tại làng Tuân Thừa, xã Ninh Ninh Bình, Ninh Hòa Khánh Hòa
(6) Ngầm ý về đạo, pháp thời hưng quốc.
 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang