MAI QUANG
 

Cầu Phật

Không đào cợt gió, chẳng vàng mai,
Cửa phố lao chao, khóa lại cài
Xót phận ngách cùng hoài trú xứ
Thương thân ngõ gốc mãi đường gai
Trần ai một bước, nghề va nghiệp
Khoai củ lưng chừng, họa vướng tai
Dính mắc so đo vòng nhị biệt
Sụp sình tỷ giảo hệ đơn sai
Vỡ đời trói buộc: - cơn mơ ngắn
Rõ thế ầu ơi: - giấc mộng dài
Bới móc đòi phen gà vướng tóc
Gầm gừ có lúc hổ bùng tai
Hoa lưu đọng khẩu ưng trường tại
Trơ đá Tào Khê mặc chảy hoài
Xửng gió, hương sen thơm thoảng lạ
Ao kia, cầu Phật, nở thêm vài…

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang